Iternatura

PER A ITERNATURA, EL TURISME ÉS, ESSENCIALMENT, UN FENOMEN COMUNICATIU ENTRE UN TERRITORI, UN ESPAI, UN PATRIMONI I ELS SEUS VISITANTS.

Aquests elements configuren el disseny d’espais turístics, que ha evolucionat al llarg del temps segons les tècniques emprades per construir-los. A més, l’aparició de tecnologies noves permet interaccions noves amb el nostre entorn: connexió constant amb fonts d’informació, geoposició i realitat augmentada.

Es tracta d’unes tecnologies que estan reconfigurant l’espai turístic i, per tant, obren possibilitats a noves capacitats d’experiència i significat per conèixer, interpretar, descobrir i relacionar-nos amb l’entorn.

Aquestes eines permeten dissenyar espais inèdits (lloc + comunicació) d’experiències culturals (i d’oci) que s’articulen a l’entorn de narratives noves: posen en valor patrimonis emergents i s’obren a un camp per explorar i construir.

En aquest context, podríem dir que la comunicació obeeix lleis noves, i la participació i les xarxes han adquirit un protagonisme extraordinari, de manera que ho haurem de tenir en compte per assumir el repte i fer servir altres maneres de comunicar i interactuar.

El nostre plantejament es basa en transmedia storytelling, la tècnica de comunicar i de narrar una experiència a través de múltiples plataformes i formats que fan servir les tecnologies digitals actuals. És a dir, utilitzar eines de comunicació noves i diverses (web, apps…), emprar el relat i el joc com a eines d’implicació, i induir o afavorir la participació. Des del punt de vista de la producció, implica crear contingut que involucri una audiència a través de tècniques que enriqueixin la seva experiència turística.

Les narratives són un vector d’èxit de les destinacions turístiques

 

Les destinacions turístiques són l’ànima de l’experiència turística i tenen la capacitat d’estructurar-les. Consisteix a convertir el relat (el conte, la història) en el veritable eix articulador d’un viatge perquè ens faci somniar i ens enamorem d’una destinació. Si hi afegim tecnologia digital, fem possible una experiència d’usuari millor i més rica. Aquesta barreja de tots dos ens ofereix una eina potent i innovadora per posar en valor un lloc: dotar-lo de l’esperit o genius loci, en termes moderns: transmedia storytelling.

En un univers transmèdia cada relat esdevé un producte turístic, articulant els mitjans sobre el territori com un tauler de joc en el qual el visitant és el protagonista i adopta un rol actiu.

Iternatura no només aplica tecnologia sinó que dinamitza la destinació turística a l’entorn d’aquesta. Per dur-ho a terme, estableix relacions entre el públic visitant i l’oferta comercial de la destinació: es tracta d’assentar i difondre geobranding, place branding o destination marketing, és a dir, comunicar la imatge d’un territori a un mercat objectiu.

Tot això contribueix a protegir i promocionar la diversitat i l’oferta amb menys recursos i capacitat de fer-se visible per mitjans convencionals. Entenem el concepte com un servei integral i com una resposta intel·ligent per al desenvolupament sostenible local.

Iternatura_1920x600

Resultats

01.

GENERACIÓ DE NOVA OFERTA TURÍSTICA CULTURAL DE QUALITAT.

La cultura com a element vertebrador de l’oferta que preserva i dona a conèixer els símbols d’identitat del lloc.

02.

MILLORA DE LES RELACIONS TURISTA-CIUTADÀ.

La convivència entre visitants i residents no només ha de ser harmònica sinó també sinèrgica, tot generant complicitat ciutadana.

03.

ESTABLIMENT DE RELACIONS DIRECTES ENTRE EL PETIT COMERÇ I ELS VISITANTS.

El geoposicionament del petit comerç, còmplice en la dinàmica de joc, a l’abast del turista.

04.

DIVERSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS FLUXOS DE VISITA AMB NOUS PRODUCTES.

Els recursos potencials del lloc es posen en valor i cobreixen la necessitat de metabolitzar la congestió envers nous espais d’ús turístic.

05.

MÉS PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS.

Nous canals de comunicació amb la possibilitat d’enllaçar-los amb xarxes socials com a forma de promoció i entrada.

06.

AUGMENT DE LA CAPACITAT D’ELECCIÓ DEL TURISTA I LA SEVA INDEPENDÈNCIA.

El turista esdevé viatger o explorador, protagonista de la seva experiència.

07.

APROFITAMENT DE CONTINGUTS D’ALTRES ÀMBITS.

Màrqueting de continguts de qualitat per enriquir, facilitar, incrementar i renovar l’experiència viatgera.

08.

IMPLICACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES INICIATIVES.

Que treballin en la mateixa direcció, com ara l’oferta local, centres d’interpretació, museus…

09.

SUPERACIÓ DE LA INVISIBILITAT.

A través de la recollida de big o small data. El consumidor tipus millennial es caracteritza per un comportament “invisible” en el seu tracte amb la destinació però, alhora, espera mantenir una experiència hiperconnectada amb el seu entorn en la qual pugui transmetre les emocions captades. És coherent amb les noves maneres de viatjar.